Prisguide

Prisguiden er senest udgivet d. 1. juli 2016 med opdaterede tal for juli 2016.  

Du kan som privatkunde bruge prisguiden til at sammenligne priser for realkreditlån hos de forskellige institutter. Den offentliggøres hvert kvartal. I guiden er der oplysninger om størrelsen på tinglysningsafgiften, gebyrer til realkreditinstitut og låneformidler, bruttoydelsen og de effektive omkostninger i procent pr. år for de forskellige lånetyper.

Guiden indeholder ejerskiftelån og tillægslån til ejerboliger for traditionelle fastforrentede obligationslån, rentetilpasningslån og variabelt forrentede lån tilknyttet en referencerente. Alle typer lån vises med og uden afdrag.

Oplysningerne er opgivet for et ejerskiftelån med et låneprovenu på 1.000.000 kr. og en løbetid på 30 år og et tillægslån med et låneprovenu på 400.000 kr. og en løbetid på 30 år.

I guiden indgår alle de realkreditinstitutter, der yder lån til privatkunder. Det vil sige BRFkredit, Nordea Kredit, Nykredit, Realkredit Danmark og Totalkredit. Vær opmærksom på, at oplysningerne ikke nødvendigvis stemmer overens med de oplysninger, du får, hvis du henvender dig direkte til realkreditinstitutterne. Det skyldes bl.a., at obligationskursen varierer fra dag til dag.

Fra prisguiden er der link direkte til realkreditinstitutternes egne beregningsmoduler, hvor du kan foretage præcise beregninger på boliglån. Se boksen til højre.

Prisguide - Realkreditrådet

De benyttede obligationskurser i den gældende prisguide er alle beregnet som gennemsnit af Fondsbørsens kurser 9. - 13. juni 2016. Alle øvrige oplysninger er indsamlet i juli 2016. 

Ejerskiftelån
Låneprovenu 1.000.000 kr. Løbetid 30 år.
Tillægslån
Låneprovenu 400.000 kr.
Løbetid 30 år.
Fastforrentet lån

Med afdrag

Uden afdrag

Med afdrag

Uden afdrag

Rentetilpasningslån - DKK

Med afdrag

Uden afdrag

Med afdrag

Uden afdrag

Variabelt forrentede lån tilknyttet en referencerente

Med afdrag

Uden afdrag

Med afdrag

Uden afdrag