Realkreditrådets statistikker

Realkreditrådet udgiver en række statistikker med interesse for låntagere og realkreditsektoren som helhed. Det er vores ambition at offentliggøre statistikker, som bliver brugt, og som bidrager til et gennemsigtigt bolig- og finansieringsmarked.

De fleste statistikker er baseret på indberetninger fra realkreditinstitutterne. Vi har valgt at supplere med statistikker fra bl.a. Danmarks Statistik, som du finder under Generel statistik. De er relevante for at opnå et fyldestgørende billede af især udviklingen på boligmarkedet. Vi udarbejder flere af statistikkerne i samarbejde med Realkreditforeningen.

Boligudbudsstatistikken

 • viser udviklingen i udbuddet af parcel- og rækkehuse, ejerboliger og fritidshuse
 • offentliggøres den 8. hverdag hver måned.

Boligmarkedsstatistikken

 • ny statistik - udkom første gang i december 2010
 • boligmarkedsstatistikken afløser Ejendomsprisstatistikken.
 • udgives i samarbejde med Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen og Finansrådet.

Udlånsstatistikken

 • viser realkreditsektorens udlånsaktivitet
 • offentliggøres kvartalsvis på basis af indberetninger fra realkreditinstitutterne.

Prisguide

 • henvender sig til private låntagere 
 • sammenligner priser for realkreditlån og stiftelse hos de forskellige institutter
 • offentliggøres kvartalsvis og er baseret på indberetninger fra realkreditinstitutterne.

Restancer og overtagne ejendomme

 • viser hvor mange ejerboliger, der er overtaget af realkreditinstitutterne efter tvangsauktion
 • opdateres hvert kvartal efter indberetninger fra realkreditinstitutterne.

Lånetilbud

 • viser det samlede antal af lånetilbud, som realkreditinstitutterne har givet til finansiering af ejerboliger og erhvervsejendomme
 • opdateres månedligt og er baseret på indberetninger fra realkreditinstitutterne.

Årsstatistik

 • sammenfatter en række statistiske oplysninger fra realkreditinstitutternes årsregnskaber
 • offentliggøres i sammenhæng med Realkreditrådets årsberetning.

Obligationsrente

 • giver et samlet overblik over renteudviklingen på realkreditmarkedet
 • offentliggøres hver uge.

Ejendomsprisstatistikken

 • opdateres ikke efter 3. kvartal 2010. Vi henviser i stedet til Boligmarkedsstatistikken.
 • viser kvadratmeterpriser og antal handler for parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse 
 • offentliggøres kvartalsvis på basis af indberetninger fra realkreditinstitutterne om de faktiske handler.