Det danske realkreditsystem

Obligationer til finansiering af realkreditlån betragtes som en sikker investering. Det er grunden til, at der er attraktive priser på realkreditlån i Danmark.

Det danske realkreditsystem har opnået bred anerkendelse i såvel Danmark som i udlandet. Forskere og ratingbureauer har gennem årtier betegnet det danske realkreditsystem som intet mindre end ”verdens bedste boligfinansieringssystem”.

Der er i Danmark lave priser på realkreditlån og et stort produktudvalg. Konkurrencen er effektiv. Der er gennemsigtighed i produkter og priser. Og låntagerne har mulighed for hurtigt at omlægge lån i forhold til renteudviklingen, når det kan svare sig. Obligationerne til finansiering af realkreditlån er sikre investeringer.

Loven om Særligt Dækkede Obligationer blev vedtaget i Folketinget i maj 2007, og den indeholder nye spilleregler for udlån mod pant i fast ejendom.

Guldrandede værdipapirer

Realkreditinstitutterne handler obligationer på Fondsbørsen for at finansiere realkreditlån. Det danske marked for obligationer til finansiering af realkreditlån er et af de største og mest likvide i verden.

Obligationerne har de højst opnåelige internationale ratings for kreditværdighed og betegnes som guldrandede værdipapirer med høj sikkerhed. Ejere af disse obligationer har altid modtaget afdrag og renter. Obligationerne handles til attraktive kurser, og det har en positiv afsmittende effekt på priserne for realkreditlån. Det er til låntagernes fordel.

Der er med andre ord en yderst begrænset risiko ved at investere i obligationer til finansiering af realkreditlån. Det skyldes, at:

  • Obligationerne har sikkerhed i tinglyst pant i fast ejendom
  • Realkreditinstitutterne opfylder en række lovbestemte krav om bl.a. kapitaldækning
  • Realkreditinstitutterne anvender et balanceprincip, som begrænser muligheden for at tage finansielle risici
  • Der er lovbestemte procentuelle maksimale lånegrænser for lån i de forskellige ejendomskategorier
  • Obligationsejerne har et konkursprivilegium i tilfælde af, at et realkreditinstitut går konkurs - en sådan konkurs har dog aldrig fundet sted
  • Realkreditinstitutterne er under tilsyn fra Finanstilsynet, som kan skride ind og stille krav, hvis instituttet overtræder reglerne.