Kapitaldækning

Realkreditinstitutterne opfylder en række lovbestemte solvenskrav. Solvensprocenten skal som minimum udgøre 8 procent, hvilket er en væsentlig del af sikkerheden i realkreditsystemet.

Realkreditinstitutterne skal opfylde en række lovbestemte krav til solvens. Det betyder, at realkreditinstitutterne – ligesom andre finansielle virksomheder – er forpligtet til på ethvert tidspunkt at have en vis solvens som finansielt beredskab over for uventede begivenheder. Det er en del af sikkerheden i realkreditsystemet.

Kravene til institutternes beregning og opgørelse af solvensprocenten er særdeles tekniske og detaljerede. Men hovedprincippet er, at den såkaldte basiskapital til enhver tid skal udgøre mindst 8 procent af instituttets risikovægtede aktiver. Basiskapitalen består af kernekapital og supplerende kapital, og de risikovægtede aktiver er blandt andet udlån og andre aktiver. Realkreditinstitutternes solvensprocent har ligget over 12 procent siden 2004.

Forskellige opgørelsesmetoder

De danske regler om kapitaldækning er baseret på EU-regler. Realkreditinstitutterne kan vælge mellem tre forskellige metoder til at opgøre kravene til kreditrisiko og operationel risiko. Der er også krav til tilsynsprocessen og offentliggørelse.

Metoderne adskiller sig ved deres kompleksitet. Risikostyringen er mere detaljeret, når der benyttes en avanceret metode, end når der benyttes en standardmetode. Realkreditinstitutter, der anvender de mest komplekse metoder, kan til gengæld vælge at honorere et lavere kapitalkrav. I sidste ende afhænger det imidlertid også af kvaliteten af deres udlånsportefølje.