Udskriv

Tema:

Internationale regler

Efter finanskrisen er der krav om oprydning og strammere international regulering af den finansielle sektor. Tilliden skal genoprettes, risikoen for nye finanskriser skal begrænses og den økonomiske vækst sættes på sporet.

 

Regeringscheferne fra de såkaldte G20-lande besluttede på deres topmøder i 2009, at Baselkomiteen skulle udarbejde et konkret forslag til en reformpakke (Basel III). Baselkomiteen består af cheferne for nationalbankerne i de større industrialiserede lande. Danmark er ikke repræsenteret.

 

Baselkomiteen fremlagde i december 2009 deres forslag til anbefalinger. Der var tale om et sæt af helt nye internationale likviditets- og kapitaldækningsregler, som skal virke for større internationalt virkende banker og realkreditinstitutter i Europa, USA og Asien.

 

EU-Kommissionen fulgte op med et forslag om at indføre anbefalingerne i EU. Det skal ske med en fornyelse af Kapitaldækningsdirektivet. Det hedder "CRD IV", som står for "Capital Requirement Directive". Forslaget blev sendt i høring i februar 2010.

 

Regeringer, nationalbanker, myndigheder, brancheorganisationer og forbrugerorganisationer har i høringssvar kommenteret forslagene fra såvel Baselkomiteen og EU-Kommissionen. 
 
Baselkomiteen fremlagde sine endelige anbefalinger til nye kapitaldæknings- og likviditetsregler i december 2010.

 

EU-Kommissionens fulgte op med et endeligt direktivforslag - CRD IV - i juli 2011. Direktivudspillet gennemgår nu videre politisk behandling i Europaparlamentet og Ministerrådet.

 

Kontakt

Direktør
Ane Arnth Jensen
Telefon: 3312 4811
Email: rkr@rkr.dk

Klik her for pressefotos

Baselkomiteen

Baselkomiteen sætter standarderne for regulering af den finansielle sektor. Basel I-reglerne kom i 1988, mens Basel II-reglerne er fra 2004. Basel III er det nye regelsæt, som er lavet som reaktion på finanskrisen. Baselkomiteen tegnes af centralbankerne i de største industrielle lande og hører til i Basel hos Bank of International Settlements.

Mere information

EU-kommissionen har d. 20. juli 2011 fremlagt dets bud på, hvordan Basel III skal indføres i EU. I den forbindelse udsendte Realkreditrådet en kommentar samt noget uddybende materiale - klik her.

Credits