Udskriv

Temaer

Tema: Bidragssatser

Hvorfor stiger bidragssatserne?

Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men alle europæiske kreditinstitutter er blevet stillet over for markant højere kapitalkrav, og det rammer også danske realkreditinstitutter. Men dansk realkredit er stadig billig, og sammenlignet med udlandet får danske boligejere og virksomheder markant billigere lån.

 

Gå til temaet om bidragssatser

Tema: Rentetilpasningslån

Tema om rentetilpasningslån

De 1-årige rentetilpasningslån (F1-lån) er løbende genstand for offentlig debat. Boligejerne er glade for lånene, mens nogle kritikere ønsker at begrænse eller ligefrem afskaffe dem.

 

Realkreditrådet mener, at de korte rentetilpasningslån har været til gavn for både boligejerne, virksomhederne og dansk økonomi generelt, ikke mindst under de senere års krise.  Og helt nye undersøgelser viser, at frygten for, at rentestigninger skal trække tæppet væk under boligejernes økonomi, er ubegrundet.

 

Gå til temaet om rentetilpasningslån

Tema: Afdragsfrihed

Download temaet som pdf

Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån.

De afdragsfrie realkreditlån bruges med stor omtanke af boligejerne til at styrke deres privatøkonomi i forhold til den livssituation, de befinder sig i. Realkreditrådet fremhæver budskabet med et initiativ, som sigter på at fremhæve fordelene ved de afdragsfrie lån og besvare nogle af de væsentlige kritikpunkter i samfundsdebatten.

 

Gå til temaet om afdragsfrihed

Tema: Internationale regler

Nye internationale regler på vej: Basel III og CRD IV

Regeringscheferne fra de såkaldte G20-lande besluttede på deres topmøder i 2009, at Baselkomiteen skulle udarbejde et konkret forslag til en reformpakke (Basel III). EU-Kommissionen fulgte op med et forslag om at indføre anbefalingerne i EU. Det skal ske med en fornyelse af Kapitaldækningsdirektivet. Det hedder "CRD IV", som står for "Capital Requirement Directive". Forslaget blev sendt i høring i februar 2010.

 

Realkreditrådet har i høringssvar kommenteret forslagene fra såvel Baselkomiteen og EU-Kommissionen, hvori der argumenteres for, at forslagene vil - i deres nuværende ordlyd - svække det danske realkreditsystem på en mærkbar måde.

 

Gå til temaet om nye internationale regler

Høringssvar

Her finder du alle Realkreditrådets høringssvar.

 

Gå til høringssvar

Analyser

Se en oversigt over analyser på forskellige områder af realkreditten, som Realkreditrådet har udført.

 

Gå til analyser

Kontakt

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du har spørgsmål eller søger indhold, som ikke er på hjemmesiden.

Tlf. 3312 4811
E-mail: rkr@rkr.dk

Dansk realkredit

Læs om den klassiske danske realkredit­model

 

I folderen kan du læse om, hvordan realkredit fungerer i Danmark.

Download PDF (1,4 Mb)

Credits