Udskriv
15-01-2013

Boligudbuddet faldt i hele landet i december

Der er 11 pct. færre huse og 27,5 pct. færre ejerlejligheder til salg end for et år siden. Faldet er markant i og omkring Hovedstaden.

Boligudbuddet er faldet gennem det meste af 2012. I december står samlet 57.630 ejerboliger til salg. Det er 7.864 færre end i december 2011 svarende til et fald på 12 pct.

Det samlede boligudbud består af 39.689 parcel- og rækkehuse, 6.986 ejerlejligheder og 10.955 fritidshuse i december 2012.

"Udbuddet af ejerboliger er faldet støt siden april 2012 og ligger nu 12 pct. under niveauet i december 2011. Faldet har især fundet sted i og omkring København og på markedet for ejerlejligheder. Udbuddet af ejerlejligheder er faldet 27,5 pct. på et år for landet som helhed, og i Københavns kommune er udbuddet næsten halveret", siger Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet.

Årsændring i boligudbuddet i hele landet:
Ejerboliger i alt: -12,0 pct.
Parcel- og rækkehuse: -11,0 pct.
Ejerlejligheder: -27,5 pct.
Fritidshuse: -2,8 pct.

Årsændring i boligudbuddet i Københavns Kommune:
Ejerboliger i alt: -42,0 pct.
Parcel- og rækkehuse: -21,6 pct.
Ejerlejligheder: -47,0 pct.
 

Udbudstiderne faldt i 2012 på ejerlejligheder i og omkring Hovedstaden

Udbudstiderne steg på parcel- og rækkehuse i 2012 med 32 dage til 322 dage i gennemsnit i december 2012. Det dækker over stigninger i alle dele af landet. Udbudstiderne steg også på fritidshuse med 39 dage til 451 dage i december 2012.

På ejerlejligheder var udbudstiden så godt som uændret i 2012, når man ser på landet for helhed. Men for ejerlejligheder i og omkring Hovedstaden faldt udbudstiderne. I Københavns Kommune lå udbudstiderne på 154 dage i december 2012 mod 187 dage i december 2011. Altså et fald på ca. en måned.
 

Udbudspriserne steg i 2012 på ejerlejligheder i fem af landets ni største kommuner

Udbudspriserne faldt på parcel- og rækkehuse i 2012 med 2,7 pct. fra december 2011 til december 2012. Det dækker over fald i det meste af landet og en lille stigning på 0,6 pct. i Københavns omegn. Priserne på fritidshuse er så godt som uændrede. For landet som helhed ses en stigning på 0,2 pct.

På ejerlejlighederne er udbudsprisen steget med 1,4 pct. fra december 2011 til december 2012. Det dækker blandt andet over stigninger i fem af landets ni største kommuner - i Københavns Kommune, Københavns Omegn, Esbjerg, Kolding og Ålborg - og fald i Frederiksberg, Odense, Randers og Århus.

"I København kan boligsælgerne glæde sig over, at udbudstiderne ved udgangen af 2012 ligger godt en måned under udbudstiderne året forinden. Ejerlejlighederne står nu til salg i 154 dage i gennemsnit. De københavnske boligsælgere kan også glæde sig over udviklingen i udbudspriserne, der er steget 8,9 pct. på et år. Lad os håbe, at de positive takter fortsætter i det nye år, og at der bliver skabt økonomisk grobund for, at det kan brede sig til hele landet”, siger Ane Arnth Jensen.


Få ny boliger blev sat til salg i december

Aktiviteten på boligmarkedet er altid meget lav sidst på året, og december 2012 er ingen undtagelse. Det ses i antallet af nedtagne boliger, som faldt med 26 pct. fra november til december. Og det ses i antallet af nye boliger på markedet, der altid går ned i december for så at stige de efterfølgende måneder frem mod forår og sommer.
 

Nye ejerboliger til salg pr. måned og for året i gennemsnit

Kilde: Realkreditrådet.
Note: Tallene dækker alle ejerboliger.

Download Realkreditrådets boligudbudsstatistik for december 2012 (249 kb)

 

Gå til boligudbudsstatistikken her.

Kontakt

Direktør
Ane Arnth Jensen
Telefon: 3312 4811
Email: rkr@rkr.dk

Klik her for pressefotos

Faktaboks

Kvadratmeter-priser på ejerlejligheder

Nye regler fra Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) om boligannoncering, som trådte i kraft 1. februar 2011, betyder, at ejerlejligheder fremover skal annonceres med det areal, der fremgår af Bygnings- og Boligregistret, BBR.

Hidtil er ejerlejlighederne blevet annonceret efter det tinglyste boligareal.

I forhold til tinglyste arealer indeholder BBR arealet også andelen af fællesarealer. Derfor er BBR arealet større end det tinglyste areal. De større annoncerede arealer på ejerlejligheder har konsekvens for Realkreditrådets boligudbudsstatistik. Det betyder, at de udbudte kvadratmeter-priser på ejerlejligheder falder. En betydelig del af det fald i udbudspriserne på ejerlejligheder, som kan observeres i januar 2011, skyldes derfor de ændrede regler.

Regelændringen har også konsekvens for kvadratmeter-priserne på nedtagne ejerlejligheder.  Nedtagne boliger samles op hen over måneden og regelændringen  har dermed  konsekvens for nedtagningspriserne på ejerlejligheder i februar 2011.
 

Credits