Udskriv

Manglende betaling

Hvis låntager misligholder sit lån - dvs. ikke betaler ydelserne, selv om man er blevet rykket - vil realkreditinstituttet forsøge at inddrive beløbet gennem inkasso.

 

Hvis det ikke lykkes, er sidste mulighed at begære ejendommen solgt på tvangsauktion. Som regel forsøger realkreditinstituttet dog forinden at finde frem til en mindelig ordning med låntageren.

 

Ret altid henvendelse

Hvis låntager forventer at komme bagud med betalingen af terminsydelserne eller andre betalinger bør låntager hurtigst muligt kontakte realkreditinstituttet. Hvis det ikke lykkes at finde en løsning, vil realkreditinstituttet forsøge at inddrive beløbet gennem inkasso og i sidste ende begære ejendommen solgt på tvangsauktion.

 

De mulige løsninger på betalingsproblemerne afhænger af, om det blot er midlertidige betalingsvanskeligheder, eller om låntager ikke længere har råd til at sidde i ejendommen. Hvis det er et midlertidig betalingsproblem, kan en løsning være, at låntager får henstand i en periode eller, en afdragsordning på restancen.

 

Frivillig handel

Er betalingsvanskelighederne varige, kan det bedste være at få ejendommen solgt hurtigst muligt. Hvis den pris, ejendommen kan sælges for, ikke kan dække realkreditlånene, har låntager mulighed for at spørge realkreditinstituttet, om det vil medvirke.

 

Ejendommen sættes til salg gennem en ejendomsmægler og realkreditinstituttet nedskriver eventuelt sit lån, så handlen kan komme på plads. For den del af lånet, som ikke kan dækkes ved salget, skal låntager underskrive et frivilligt forlig, der fastsætter, hvordan det resterende beløb skal betales tilbage til realkreditinstituttet.
 

Credits